Niu Jie Mosque, Beijing, China(1362, renovated 1978)
Minaret


Mosques | IslamiCity